Barnehager - kurs og foredrag 

Voksenrollen

 • "Du er viktigere enn du tror"
 • Betydningen av barnas gode voksenrelasjon.
 • Kommunikasjon, samspill og positive grenser i kontakten med barna i barnehagen.

Barnehagen og barnevernet

 • «Det sårbare barnet» Se de barna som trenger å bli sett!
 • Ulikt ståsted og ulike roller, men felles forståelse til det beste for barna.
 • Barnehagen er ofte de første som kommer i kontakt med det sårbare barnet, men hva skal dere se etter og hvordan bringe observasjoner videre?
 • Hvordan snakke med barn dere opplever har det vanskelig?

Mobbing i barnehagen

 • "Det er jo i barnehagen mobbing starter!" – da er det vel også der de kan lære ikke å begynne?
 • Bli bevisst hvilken atferd dere ser!
 • Dra lasset sammen! Barn, foreldre og barnehagen. Felles planer felles forståelse.
 • Få samme fokus på forebygging av mobbing for både foreldre og ansatte i barnehagen
 • Arbeides det med temaet i barnehagen - kan det forebygge mobbing på skolen!

Et foredrag som er velegnet til foreldrekveld, med både ansatte og foreldre tilstede!

"Primus motor for hjem/skole-modellen Miljøforeldre. Positivt klassemiljø, viktigste forebyggende faktor mot mobbing på skolen". Kaland skole, vist på NRK Puls - Stopp mobbing i 2004

Kjerstin Anker Olsen, Rådalslien 117, 5239 Rådal. Tlf 92 03 33 99 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Webmaster: Logolink