Et godt arbeidsmiljø - Kurs og foredrag

Personalet er byggesteinene på alle arbeidsplasser – er arbeidsmiljøet godt blir arbeidsdagen enda bedre! Å satse på et inkluderende arbeidsmiljø gir lønnsomhet, trygghet og motiverte medarbeidere. I et fellesskap påvirkes alle av hverandre og alle må dra lasset sammen for å skape trivsel og en god kultur! Gi hverandre rom, gjør hverandre gode og se den enkelte sin styrke i fellesskapet!

Tydelig kommunikasjon

Å kommunisere slik at du blir både sett, hørt og husket!

  • Meg selv som kommunikasjonspartner, hva kjennetegner meg?
  • Kommunikasjon er mye mer enn bare ord!
  • Hva ser du, hører du, tenker du?
  • Lær å stille konkrete og relevante spørsmål som åpner for refleksjon og utvikling

Teamutvikling

- eller hva får personalgrupper til å arbeide best sammen?

  • Mål, verdier og visjon
  • Skap et arbeidsmiljø preget av åpenhet og god kommunikasjon
  • Ulikheter og uenighet, - snu det til en viktig styrke!
  • Spill på samme lag, hvordan få frem det beste hos hverandre?
  • Hvor er vi og hvor går vi?

 

Team!

Kjerstin Anker Olsen, Rådalslien 117, 5239 Rådal. Tlf 92 03 33 99 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Webmaster: Logolink