Barnevernet – kurs og foredrag

Samtaler med barn og unge i barnevernet

 • «Snakk med meg!» Få frem barnets perspektiv og hør barnets stemme.
 • En praktisk tilnærming og gode verktøy til hjelp i samtaler med barn.
 • Tegning som metode i samtaler.

Kommunikasjon og samhandling med fosterbarn

 • «Den gode samtalen» Å snakke med barn og unge er mer enn bare ord!
 • Et positivt samspill med fosterbarna er helt nødvendig, men kan være både krevende og frustrerende!
 • Hva kan påvirke og kjennetegne fosterbarna i deres kommunikasjon?
 • Ulike måter å nærme seg barn og unge i samtaler og samhandling. 

Et aktuelt og mye holdt kurs for fosterforeldre! Kjerstin har selv vært fostermor og har mye erfaring og mange historier å dele!

Miljøterapi

 • «Miljøterapi i praksis» - forutsetninger og utfordringer innen miljøterapi.
 • En arbeidsmodell som fremmer systematikk og refleksjon
 • Kommuniksjon og relasjon. Barn og unge trenger å forstå for å kunne endre!
 • Å være miljøterapeut - en utfordrende, krevende og viktig rolle!

Kaos tilrettelegger også for andre kurs og fagdager innen barnevernfaglige temaer.

«Eg fekk lære eit godt verktøy. – å teikne samtalen med barn – kan brukast i alle samtalar og aldrar.»
Jane, barneverntenesta i Gulen kommune

«Et kurs jeg aldri ville vært foruten»
Anita, Barnas talsperson i fylkesnemnda.

«Dette kurset skulle vært obligatorisk for alle fosterforeldre»
Aud og Helge Rune, fosterforeldre til 2.

Kjerstin Anker Olsen, Rådalslien 117, 5239 Rådal. Tlf 92 03 33 99 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Webmaster: Logolink