Veiledning

Kaos tar ulike veiledningsoppdrag, både individuelt og i grupper. Barnevernfaglig veiledning til saksbehandlere innen barnevernfeltet, til fosterforeldre og miljøterapeuter er hovedgruppen som mottar veiledning fra Kaos.

Kaos gir også veiledning til bedrifter og organisasjoner. Videreutdanning innen ledelse og organisasjonsutvikling sammen med bred teoretisk og praktisk forankring i veiledning gir et godt grunnlag for veiledning til ledere og team.

Coaching til bedrifter, privatpersoner og par er også et tilbud hos Kaos.

Kurs i veiledningsteori og metode

Bli en tydelig veileder!

  • 5 dagers (40 t) kurs i veiledningsteori og -metode. Kurset har rammeplan godkjent av FO for å dekke FO sitt krav til teoridelen ved søknad om å bli godkjent FO-veileder. Selv om kurset dekker FO-kravet for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger er også andre yrkesgrupper velkommen til å delta.

Kjerstin Anker Olsen er også kursholder for FO på deres ukeskurs i veiledningsteori og – metode som holdes på Geilo. Påmelding og informasjon til Geilokurs på www.FO.no

  • 3 dagers (24 t) kurs i veiledningsteori og – metode. Kurset er tilrettelagt for personell med veilederansvar i barnehager, skoler og andre yrkesgrupper med interesse for veiledning
  • Kurs i veiledningsteori og – metode for praksislærer ved høyskoler. Kurset har hovedfokus på veiledning til studenter som skal ut i praksis
  • «Å være veileder i fosterhjem». Kurs tilpasset saksbehandlere og konsulenter med veilederansvar til fosterforeldre – familiehjem

Kursene tilbys jevnlig i Bergen, men kan også holdes på andre kanter av landet.

 

Kjerstin Anker Olsen, Rådalslien 117, 5239 Rådal. Tlf 92 03 33 99 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Webmaster: Logolink